GRIZZ Energy Gum tegen depressie

Positieve effecten van cafeïne bij depressie

Positieve effecten van cafeïne bij depressie en kan een kauwgom voor sporters hierbij een rol spelen?

Het komt regelmatig voor bij mensen dat ze wel eens in een “dipje” zitten of “niet zo lekker in je vel” en dan wordt al vaak in de volksmond de term depressie gebruikt. Depressie gaat echter veel verder dan een (relatief) korte periode van somberheid en negativiteit.

GRIZZ Energy Gum cafeïnekauwgom tegen depressie

Symptomen

De klachten bij een depressie verschillen voor ieder persoon, maar wat voor iedereen geldt is dat een depressie vaak grote invloed heeft op het functioneren in het dagelijks leven en dat het een langere periode aanhoudt. Vaak heeft men helemaal nergens energie voor, heeft men veel meer moeite met werk, de concentratie vast te houden en ziet men er steeds meer tegenop om naar het werk te gaan. Er is een neiging om niet goed te zorgen voor het huishouden en jezelf. Dit resulteert vaak dan weer in minder sporten, minder gezond eten en een mindere persoonlijke verzorging. Ook wordt het contact met vrienden en kennissen minder waardoor het hele sociale netwerk steeds kleiner wordt. Men komt steeds meer alleen te staan hetgeen het negatieve zelfbeeld alleen maar sterker maakt en de negatieve spiraal is ingezet. Het is alsof je in een groot zwart gat zit.

Een depressie kan een paar weken of zelfs maanden duren. Sommige mensen raken in hun leven één keer depressief, andere mensen krijgen vaker last van een depressie. Bij ongeveer 50% van de mensen duurt een depressieve periode korter dan drie maanden. Bij 15 tot 20% van de patiënten wordt de depressie chronisch, dat wil zeggen dat de depressie wel meerdere jaren kan duren. Bij sommige mensen is de depressiviteit seizoensgebonden, meestal in het najaar/winter treden dan de klachten weer op en verdwijnen in het voorjaar.

GRIZZ Energy Gum cafeïne kauwgom tegen depressie bij vrouwen

Vrouwen vaker depressief?

Opvallend is dat depressies ruim anderhalf maal vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen, iets dat wordt gerelateerd aan hormoonverschillen tussen de sexes. Deze verschillen kunnen leiden tot verstorende factoren in het stress-, hormoon- of immuunsysteem. In dit blog worden specifieke vormen van depressiviteit buiten beschouwing gelaten zoals postnatale depressiviteit, manische depressiviteit en psychotische depressiviteit. Bij de laatste twee vormen is psychotherapie onontbeerlijk.

In de eerste anderhalf jaar van de COVID-19 pandemie, is er een toename van depressieve personen geconstateerd van 14,3%. Een groot Duits onderzoek rapporteerde dat dit met name vrouwen van alle leeftijden maar ook jongeren (m/v) tussen de 18 en 25 jaar betrof. 

Een aantal symptomen die bij depressiviteit opvallen zijn concentratieproblemen, moeite hebben om de focus vast te houden, een traagheid in het lichaam ervaren, een duidelijke gewichtsverandering waarnemen (in de meeste gevallen een sterke toename) en een continu gevoel van vermoeidheid en energieverlies.

Reeds lange tijd wordt er onderzocht welk effect een ingrediënt als cafeïne zou kunnen hebben op (het voorkomen van) depressiviteit. Hierin zou dan ook een energie kauwgom, ook wel cafeïne kauwgom, sport kauwgom of energy gum genoemd, een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Een wetenschappelijke meta-analyse uit 2016 waarbij data werd geanalyseerd van ruim 330.000 personen, gaf al aan dat door het gebruik van koffie-en cafeïne houdende producten, er een significant positief effect optrad op risico vermindering op depressie. Hierbij werd wel aangemerkt dat de risico vermindering optrad bij een cafeïne-inname die minimaal 68mg en maximaal 509mg bedroeg. In een groot Amerikaans prospectief onderzoek van de Nurses Health Study bleek dat koffie- en cafeïne houdende producten de kans op het ontwikkelen van depressieve klachten onder vrouwen met 20% kan verminderen. Zoals eerder in dit blog genoemd maken vrouwen anderhalf tot twee keer meer kans op het ontwikkelen van een depressie als mannen.

GRIZZ Energy Gum energiekauwgom

Ook bij andere onderzoeken kwam duidelijk naar voren dat de hoeveelheid cafeïne een belangrijke rol speelt in het effect op risico vermindering op een depressie. Het is duidelijk niet een “one size fits all” systeem aangezien lichaamsgewicht en ook cafeïne-tolerantie een belangrijke rol spelen. Het was al bekend dat men dient te rekenen met een minimale inname van 2 mg cafeïne per kilo lichaamsgewicht om niet onder het zogenaamde placebo-effect te vallen maar een overdosering werkt op een gegeven moment averechts. Bij dit laatste kunnen er effecten optreden van onrust, angst en ontregeling, zaken die men absoluut wil voorkomen. 

Positieve effecten van energiekauwgom

Juist op het punt van doseren en het binnenkrijgen van voldoende cafeïne (zodat het risico op een depressie wordt verminderd) kan kauwgom met cafeïne (cafeïnekauwgom) een goede optie zijn. De positieve effecten van kauwen in het algemeen, het positief bijdragen op het verminderen van COVID-19 stress-eten en het verhogen van concentratie, focus en energie-levels in het bijzonder, leiden ertoe dat de cafeïne voordelen van een energie gum dit tot een, nog vrij onbekende, steunpilaar tegen depressiviteit kan maken.

GRIZZ Energy Gum voor positieve energie

Een groot aantal personen krijgen reeds een betere, energiekere start door het gebruik van energie kauwgom. Het gelijkmatige en langdurige effect op focus, concentratie en zelfs alertheid, zorgt ervoor dat mensen hun dagelijkse routine beter kunnen oppakken, hun werkzaamheden effectiever kunnen uitvoeren en de dag met meer energie kunnen aanvangen. Als de start van de dag reeds op een hoger energieniveau ligt en men makkelijker op gang komt, is de kans aanzienlijk groter dat men dit gedurende de dag kan vasthouden. Hierbij speelt de positieve invloed op stemming ook een rol.

Verdere tips tegen depressie

Natuurlijk kunnen andere zaken ook een positieve bijdrage leveren om het risico op een depressie kleiner te maken. Hierbij valt te denken aan het versterken van je mentale kracht (er zijn meerdere (online) cursussen hoe je jezelf weerbaarder maakt tegen bijvoorbeeld teleurstellingen, pech of verdriet). Ook het volgen van een vast dagelijks patroon kan rust en structuur geven waarbij met name een vast dag- en nachtritme zeer belangrijk zijn. Vrij frequent komt de vraag dan nog voorbij of men een energy gum ook later op de dag nog kan gebruiken of dat dit een negatief effect zou veroorzaken op het slaappatroon. Mits men geen overdosering toepast of een zeer lage cafeïne tolerantie bezit, leidt de afgifte van de cafeïne uit energy gum niet tot slaapverstoringen en kan dat zonder negatieve bijwerkingen genomen worden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Volg ons op Facebook en Instagram.