Disclaimer GRIZZ Energy Gum®

 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van kennelijke druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.

Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden. GRIZZ Energy Gum® is een beschermde merknaam en mag niet, zonder schriftelijke toestemming, gebruikt worden door derden.

De informatie in deze website is slechts bedoeld als bron van informatie over de producten die geleverd worden door GRIZZ Energy Gum®. Tevens wordt voorzien in het geven van achtergrondinformatie. De informatie op deze site is dus geen medisch of therapeutisch advies en kan nooit als zodanig worden opgevat of toegepast.

Deze website is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij lichamelijke klachten wordt je ten zeerste aangeraden om je te wenden tot een gekwalificeerde arts of therapeut.

In een aantal gevallen bevat de informatie zelfzorgtips. Deze tips betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.

De zelfzorgtips moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel medisch professionele hulp inroepen. Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) supplementen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor beslissingen die je neemt ten aanzien van jouw ziekte of gezondheid. GRIZZ Energy Gum® sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie en producten die worden aangeboden via www.grizzenergygum.com. De informatie op deze site kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten.

Op alle informatie van deze website is de disclaimer van toepassing.