Positieve effecten van de cafeïne kauwgom van GRIZZ Energy Gum op menselijk gedrag

Positieve effecten cafeïne op menselijk gedrag

In het dagelijks leven zijn cafeïne houdende producten niet meer weg te denken. Dit betreft natuurlijk de bekende bronnen als koffie (in allerlei vormen), thee, pure chocolade en energy drinks en voor sporters en fitnessliefhebbers bijvoorbeeld pre-workouts. De onbekendere bronnen als cafeïne kauwgom (ook wel bekend als sport kauwgom of energie gum), energie gels met cafeïne of cafeïne shakes- en pillen worden echter steeds populairder en hebben elk zo hun eigen toepassing en werking.

Veel van de cafeïne houdende producten worden bijna achteloos genomen zonder erbij stil te staan welke effecten deze producten op het menselijk gedrag kunnen hebben, in positieve- of negatieve zin. Als men gaat sporten en men neemt vooraf een preworkout product zoals een shake of een kauwgom met cafeïne, is de primaire reden niet dat men een stemming bevorderend product zoekt echter wordt het meer genomen voor een boost aan focus en energie. Koffie- en theedrinken wordt meer ingegeven door het sociale element dan dat er gericht functionele voordelen worden nagestreefd, tenzij men in de ochtend wat moeite heeft met op gang komen.

Dat cafeïne wel degelijk bijdraagt aan positieve effecten op menselijk gedrag blijkt wel uit wetenschappelijke onderzoeken die zijn gedaan naar deze effecten en hierbij vallen een aantal zaken toch wel op.

Wat zijn de positieve effecten van cafeïne op menselijk gedrag?

GRIZZ Energy Gum voor extra alertheid, focus en concentratie tijdens het werken

Toename alertheid, afname vermoeidheid

De inname van cafeïne veroorzaakt een toename in alertheid en reduceert daarbij tevens vermoeidheid, zaken die van groot belang kunnen zijn als men bijvoorbeeld avond-/nachtwerk moet verrichten met een eentonig karakter. Ook werkzaamheden waar bijvoorbeeld lang naar beeldschermen moet worden gekeken zoals in de beveiliging, of lange autoritten in het donker zoals vrachtwagenchauffeurs en taxichauffeurs, vallen hieronder.

GRIZZ Energy Gum voor ultieme focus tijdens het werk

Prestatie bevorderend

Daarnaast kan cafeïne ook juist de prestaties bevorderen bij werkzaamheden of activiteiten waarbij een continue aandacht of spanningsboog wordt gevraagd, denk hierbij aan langdurige operaties in een ziekenhuis of het besturen van een passagiersvliegtuig of in extreme, avontuurlijke gevallen bijvoorbeeld een straaljager. Het verslappen van de aandacht kan desastreuse gevolgen hebben en hier ziet men dan ook dat een product als energy gum (cafeïnekauwgom) haar intrede heeft gedaan aangezien de focus, concentratie en alertheid worden behouden maar men geen vochtafdrijvende werking ervaart waardoor een toiletbezoek onontbeerlijk zou zijn.

GRIZZ Energy Gum is de kauwbare oppepper dat zorgt voor een beter humeur

Humeur

In het geval van stemming ziet men uiteenlopende reacties. Het meest in het oog springende gevolg van het stoppen van cafeïnegebruik is dat er vrijwel direct, dat wil zeggen binnen een dag, negatievere stemmingen en gevoelens waarneembaar zijn. Omgekeerd ziet men echter niet exact het tegenovergestelde, er ontstaat niet vrijwel direct, dus weer binnen een dag, een positievere stemming door het gebruik van een cafeïne houdend product.

Hierbij kan gesteld worden dat er sprake is van een zogenaamd omgekeerd-effect, het wordt pas significant in de uitslagen als men stopt met het gebruik van een bepaald product (of werkzame stof bevattend product).

Voorkom cafeïne onder- en overdosering

Tenslotte speelt ook de hoeveelheid cafeïne per inname een grote rol.

Meer is niet altijd beter geldt voor veel doseringen en zeker in het geval van cafeïne. Bij een te hoge dosering in combinatie met een lage cafeïne-tolerantie gaat de werking van de werkzame energiestof averechts werken en voelen deze personen niet de voordelen zoals die wel optreden bij een gematigd gebruik. Onder gematigd gebruik wordt verstaan dat de inname rond de 2-3mg zal bedragen per kilo lichaamsgewicht.

Zoals al eerder aangegeven zit een cafeïne product als energie kauwgom qua dosering op een gematigd niveau en kan men urenlang profijt van de werkzame energiestof hebben, echter moet men wel goed opletten dat de dosering ook echt rond die 2mg per kilo lichaamsgewicht uitkomt want anders zijn de effecten niet of nauwelijks merkbaar en valt dit onder het zogenaamde placebo-effect. Voor zwaardere personen zou dit kunnen inhouden dat men bijvoorbeeld 2 gums (of bij sommige merken zelfs meer dan 2) moet innemen om op de juiste dosering uit te komen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Volg ons op Facebook en Instagram.